• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561

วันอังคารที่ 10 เมษายน  2561  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี และกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี   ร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี องค์กรเครือข่ายงดเหล้า  สสส  กลุ่มเหยื่อเมาแล้วขับ  ตำรวจทางหลวง เทศบาลเมืองจันทบุรี  และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ณ สถานีขนส่งจังหวัดจันทบุรี  โดยในกิจกรรมดังกล่าว  นางอัญชลี  พงษ์พิทักษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี และยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรม ร่วมนำเอกสาร แผ่นพับประชาสัมพันธ์ สือประชาสัมพันธ์การให้บริการของสำนักงานยุติธรรมและสำนักงานคุมประพฤติ แก่ผู้ที่มาใช้บริการขนส่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์  ปี พ.ศ. 2561 

ลงวันที่ 24 เม.ย. 2561 12:03 น.

จำนวนผู้อ่าน 1,270 คน