• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรม จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานยุติธรรมจันทบุรี จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  นักวิชาการยุติธรรม จำนวน 1 อัตรา   ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 นาฬิกา ถึงเวลา 12.00 นาฬิกา  ภาคบ่ายเวลา 13.00 นาฬิกา ถึงเวลา  16.30 นาฬิกา

เอกสารแนบ

ลงวันที่ 30 เม.ย. 2561 13:21 น.

จำนวนผู้อ่าน 1,604 คน