• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี วันที่19-28 มกราคม 2564

เอกสารแนบ

ลงวันที่ 15 ม.ค. 2564 15:15 น.

จำนวนผู้อ่าน 280 คน