• Slide 0
  • Slide 1
  • Slide 2

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ด้วยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี มีความประสงค์รับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด 2 ตำแหน่ง และ ตำแหน่งพนักงานทำสวน 1 ตำแหน่ง สมัครได้ที่ สำนักงานยุติธร

ลงวันที่ 15 ก.พ. 2564 15:33 น.

จำนวนผู้อ่าน 169 คน